De uitgangspunten bij het bepalen van het activiteitenprogramma zijn:

  • Uitvoeren van activiteiten om armoede te voorkomen en te verminderen en participatie te bevorderen
  • Activiteiten voor vier pijlers: netwerk, preventie, meedoen (met name jeugd) en gezondheid
  • Samenwerking en afstemming en een meer integrale aanpak
  • Samenwerking voor alle doelgroepen

Activiteiten baseren op uitkomsten Versnellingskamers, gemeentelijk armoede- /minimabeleid, input  uit bijeenkomst armoedepact 11 januari 2018 en wensen en mogelijkheden van maatschappelijke organisaties en -initiatieven