Per pijler wordt een werkgroep samengesteld. De vier werkgroepen gaan met de genoemde activiteiten aan de slag. Door monitoring en evaluatie willen we nagaan of de doelstellingen gerealiseerd worden.

De deelnemers van het armoedepact Westerkwartier komen tweemaal per jaar bijeen om resultaten te bespreken, informatie uit te wisselen en plannen uit te wisselen. Ook wordt elk jaar opnieuw vastgesteld welke activiteiten worden uitgevoerd.

De gemeente houdt de regie. De organisatie en inhoud van de bijeenkomsten wordt echter na verloop van tijd steeds meer door de maatschappelijke organisaties bepaald. De maatschappelijke organisaties organiseren afwisselend de bijeenkomsten en worden daarbij gefaciliteerd door de Westerkwartiergemeenten. De gemeenten stellen ruimten beschikbaar, koffie/thee en indien gewenst, een notulist. Op verzoek kunnen bestuurders of ambtenaren gevraagd worden om een inhoudelijke bijdrage te leveren.

Per werkgroep wordt een ambassadeur van een maatschappelijke organisatie en een vervanger benoemd voor een nader af te spreken termijn. De ambassadeurs zijn trekkers van de werkgroep en houden onderling contact voor de afstemming van activiteiten.

De gemeente maakt binnen de huidige gemeentelijke website(s) een pagina aan voor het armoedepact waar de resultaten en plannen, data en locaties voor bijeenkomsten worden gepubliceerd. Deze worden ook via de (social) media gepubliceerd. De deelnemers van het Armoedepact bepalen gezamenlijk de verdere benodigde communicatie.