Iedereen hoort erbij en iedereen moet mee kunnen doen. Dat staat centraal in ons Armoedepact.

Wij vinden dit belangrijk voor al onze inwoners, want wie mee doet in de samenleving heeft sociale contacten en voelt zich in het algemeen gelukkiger. Soms kunnen mensen niet (voldoende) meedoen in de samenleving vanwege hun financiële situatie. Wij  zetten ons samen in om dit te voorkomen.

Het gemeentelijk minimabeleid bestaat uit regelingen en voorzieningen waar inwoners met een laag inkomen aanspraak op kunnen maken. Het minimabeleid maakt deel uit van het sociaal domein.

Ook zijn er vele initiatieven, organisaties en verenigingen in het Westerkwartier die zich actief inzetten voor inwoners met een laag inkomen. De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn  en deze maatschappelijke partners ondertekenen samen het  Armoedepact Westerkwartier om armoedeproblematiek te bestrijden.

Elke organisatie kan op elk gewenst moment aansluiten bij het Armoedepact.