Het bestrijden van armoede om het volwaardig meedoen in de samenleving mogelijk te maken.

De Westerkwartiergemeenten bouwen een netwerk samen met de maatschappelijke organisaties binnen het Westerkwartier die zich bezighouden met minimabeleid en de scholen.

Dit netwerk gaat aan de slag met de vraag:

  • Hoe kunnen we elkaar beter leren kennen en wat kunnen we daarvan leren? Zijn er raakvlakken?
  • zitten er gaten in het aanbod en kunnen we samen oplossingen bedenken die we afzonderlijk niet kunnen realiseren?

Oftewel: Kunnen we ons samenspel verbeteren?

Dit moet leiden tot regelingen en voorzieningen die voldoen aan, of aansluiten bij de wensen van onze inwoners (jong en oud) met een laag inkomen zodat zij volledig kunnen meedoen in de samenleving.