Skip to main content

Oogst verbindssessies Armoedepact

In korte tijd hebben we vier Verbindingssessies georganiseerd waar alle partners naartoe konden gaan. Op elke avond werd eenzelfde programma gehouden bestaande uit vier interactieve onderdelen. Deze waren bedoeld om elkaar te leren kennen, inhoudelijke kennis uit te wisselen, contacten te leggen en nieuwe samenwerkingen aan te gaan. Bovendien werd een begin gemaakt om ingewikkelde […]