In korte tijd hebben we vier Verbindingssessies georganiseerd waar alle partners naartoe konden gaan.

Op elke avond werd eenzelfde programma gehouden bestaande uit vier interactieve onderdelen. Deze waren bedoeld om elkaar te leren kennen, inhoudelijke kennis uit te wisselen, contacten te leggen en nieuwe samenwerkingen aan te gaan. Bovendien werd een begin gemaakt om ingewikkelde en onnodige procedures aan te gaan en te verbeteren ten behoeve van het gezamenlijke doel.

Uiteindelijk hebben we de uitkomsten met elkaar verbonden zodat de vier verbindingssessies samen één geheel vormen.

Hieronder kunt u de opbrengst van de verbindingssessie downloaden